Blížící se události

Žádné události nebyly nalezeny pomocí definovaného nastavení

Testování a Softwarová Kvalita

Testování a Softwarová Kvalita

Předmět je zaměřen na oblas Testování softwaru a jeho kvalitu, zaobírá se jetnotlivými technikami vytváření testů tak i metrikami a metodikami pro testování a kvalitu. Jsou zde probírány dvě základní oblasti. První je management testů a softwarová kvalita a druhou je oblast testovacích technik. Přečíst Testování a Softwarová Kvalita

Neuronové sítě

Neuronové sítě

Předmět se zaobírá problematikou neuronových sítí. Především se zaměřuje na několik základních typů a jejich implemntaci. Přečíst Neuronové sítě

JAT - Java Technologie

JAT - Java Technologie

Podklady a informace k předmětu Java Technologie. Předmět se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností studentů v oblasti platformy JavaSE a JavaEE.

V průběhu semestru se mohou tyto informace měnit.

Na každém cvičení se vypracovává bodovaný příklad a studenti musejí nasbírat alespoň polovinu těchto bodů ze cvičení aby mohli získat zápočet. Přečíst JAT - Java Technologie

VEA - Vývoj Enterprise Aplikací

VEA - Vývoj Enterprise Aplikací

Předmět zmiňuje charakteristiku enterprise aplikací. Posluchači se dále seznámí se vzory využívanými při vývoji EA. Následně je předmět zaměřen na prostředky pro jejich tvorbu, které nabízí platforma JAVA. Postupně jsou posluchači seznámeni se třemi nejběžněji používanými vrstvami enterprise aplikací a tedy i s nejrozšířenějším architektonickým přístupem vícevrstvého modelu. Místo je zde věnováno technologiím bezpečnoasti a integrace EA v prostředí JAVA. Příklady kódu a práce na cvičeních je pak prováděna s využitím rámce spring.io. Přečíst VEA - Vývoj Enterprise Aplikací

Přístupový systém ENTRAS

Přístupový systém ENTRAS

Katedra informatiky jejedním z partnerů, kteří se podílejí na vývoji přístupového systém ENTRAS. Vývoj tohoto systému je také podpořen Moravskoslezským krajem. Jako člen vývojového týmu jsem zodpovědný za vývoj softwarového řešení desktopové a serverové části systému. Přečíst Přístupový systém ENTRAS

1:11min vs. 5:15min → Ubuntu 16.04

Letos jsem se rozhodnul učit své předměty na učebnách s využitím Ubuntu 16.04 a to na základě nekonečně dlouhého spouštění Widowsů a to do toho nepočítám aktualizace. Přečíst 1:11min vs. 5:15min → Ubuntu 16.04