Testování a Softwarová Kvalita

Předmět je zaměřen na oblas Testování softwaru a jeho kvalitu, zaobírá se jetnotlivými technikami vytváření testů tak i metrikami a metodikami pro testování a kvalitu. Jsou zde probírány dvě základní oblasti. První je management testů a softwarová kvalita a druhou je oblast testovacích technik.

Přednášky

K dispozici ke stažení jsou slajdy z přednášek.

Cvičení 1. - 5. Testování Komponent

Blok cvičení zaměření na testování komponent (junitové testy) a měření pokrytí kódu. Bude využito softwaru JUnit, EclEmma.

Bloky cvičení budou zakončeny odevzdáním vypracovaných komponentních testů pro 3 metody nad softwarem vznikajícím v rámci Semestrálních projektů. Odevzdané testy budou testova tři netriviální metody (složitost podle McCabe alespoň 3) a budou splňovat pokrytí cest (path coverage).

Testy dále budou splňovat:

  • Boudou využity parametrizované testy.
  • Provádění bude součástí automatizovaného životního cyklu (např. maven).
  • Využití frameworku pro mockování objektů.

 

Termín odevzdání je v 6. týdnu semestru.

Cvičení 6. - 9. Automatizované testy UI

Blok cvičení zaměření na automatizované testování webového uživatelského rozhraní. Bude využito softwaru Selenium.

Bloky cvičení bude zakončeny odevzdáním vypracovaných automatizovaných testů pro 3 funkcionality nad webovým rozhraním softwaru vznikajícího v rámci Semestrálních projektů (pokud možno) nebo jiným zvoleným webovým systémem. Odevzdané testy budou testova tři funkcionality softwaru a budou využívat techniku ekvivalentního rozdělení (Equivalence class partitioning) a analýzu hraničních hodnot (Boundary Value Analysis).

Termín odevzdání je v 10. týdnu semestru pro úterní cvičení  a v 11. týdnu semestru pro pondělní cvičení.

Cvičení 10. - 14. Výkonnostní testování

Blok cvičení zaměření na výkonnostní testování webových aplikací. Bude využito softwaru JMeter.

Bloky cvičení bude zakončen odevzdáním výkonnostního testu nad webovou aplikací vznikajícím v rámci Semestrálních projektů (pokud možno). Odevzdaný test budou simulovat chování tří typů uživatelů softwaru.

Termín odevzdání je ve 14. týdnu semestru.

TDD - Zvaná přednáška Petra Šťovíka z firmy GMC

Podklady z přednášky na téma Test Driven Development.

Zvaná přednáška Tomáše Vepřeka z firmy Tieto

Podklady z přřednášky naleznete na Externí přednáška o výkonnostním testování - JMeter.