ALM Server

ALM server je určen pro studenty k podpoře vývoje a spolupráce v týmovém prostředí. Studenti zde najdu některé základní nástroje usnadňující vývoj a podporující spolupráci v týmech. Seznam nástrojů odkazy a nezbytná nastavení nejdete v této sekci.

GIT Source Control

GIT Source Control

GIT je jedním z nejpopulárnějších nástrojů na správu zdrojových kódů. i přes svou popularitu se GIT řadí mezi nejmladší nástroje tohoto typu. Přečíst GIT Source Control

SVN Source Control

SVN Source Control

Další nástroj pro správu a verzování zdrojových souborů. Který ukončil dlouhou vládu nástroje CSV a přinesl mnoha vylepšení. Dnes je hojně využíván a společně s nástrojem GIT se řadí mezi nejpoužívanější nástroje v oblasti SC. Přečíst SVN Source Control

Redmine

Redmine

Redmine je nástrojem pro správu incidentů, především chybových hlášení. Jeho jednoduchost a modulárnost umožňuje jeho využití také pro správu požadavků. Jako noho další ho lze také v moderních vývojových nástrojích propojit s komity do SC a lze tak snadno a přehledně udržovat zpětnou vysledovtelnost (traceability). Přečíst Redmine

SonarQube

SonarQube

SonarQube je nástroj umožňující statickou analýzů kódu, která slouží k odhalení míst, která nedodržují dobré zásady psaní kódu a mohou být později zdrojem selhání a vad. Nástroj rovněž umožňuje importovat a integrovat výsledky pokrytí testování a dovoluje tak získat celkový pohled na kvalitu softwaru. Přečíst SonarQube

Jenkins

Jenkins

Nástroj Jenkins slouží pro podporu Continuous Integration, tedy podporu automatického provádění úkolú, jako je kompilace, spouštění testů, nasazení a mnoho dalšího. Tyto úkoly mohou být spouštěny pravidelně v daném časovém intervalu nebo na základě události jako je komit do systému SC. Přečíst Jenkins

JFrog Artifactory

JFrog Artifactory

Projekt JFrog Artifactory je určen ke správě softwarových balíčků vytvořených v libovolném jazyce. Například balíčky pro Maven. Přečíst JFrog Artifactory