About us

The group focuses on research and teaching in software systems. The areas of research are: Creation of methodologies and procedures to facilitate or partial automation of process assessment - evaluation according to CMM or SPICE. Problems of modeling artifacts created during the software development process - business process models, analytical and design models.

Members

Members

Skupinku SWI tvoří především zaměstnanci Katedry informatiky na Fakultě Elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole bánśké - Technické univerzitě Ostrava. Nedílnou a důležitou součástí skupiny jsou také studenti, především pak studenti doktorského studijního programu. read on Members