Nadcházející události pro studenty

No Events were found with the defined settings

Nadcházející události skupiny SWI

No Events were found with the defined settings

Požadavky

Požadavky

Disciplína sběru požadavků je prováděna především v prvních vázích projektu, ale ne jen tehdy. Předměty spadající do této oknkrétní fáze se zabívají především způsobem záznamu požadavků ať neformálně, semi-formálně nebo formalizovaným způsobem. read on Požadavky

Návrh

Návrh

Tato disciplína je často opomíjena v mnoha projektech, ale provedení aktivit spadající do této disciplíny, mnohdy zásadněovlivní kvalitu vznikajícího softwarového produktu a možnosti jeho dalšího rozvoje. read on Návrh

Implementace

Implementace

Tato disciplína patří mezi nejvyditelnější a bez jejího zvládnutí nemůže vzniknout žádné softwarové dílo. Nejedná se zde pouze o znalost programovacího jazyka a jeho syntaxe, ale především o dobré zvládnutí programátorských techik a jijich abstrakce, která je často přenositelná a aplikovatelná na libovolný programovací jazyk. read on Implementace

Testování

Testování

Do této disciplíny jsem zahrnuli předměty, které se zaobírají nejen problematiku samotného testování, ale i ostatními aktivitami, které podporují a zajišťují celkovou kvalitu vznikajícího softwarového díla. Tato dříve mnohdy opomíjená disciplína, dnes patří mezi velmi důležité, především díky velké konkurenci na trhu softwarových produktů. read on Testování