ALM Server

ALM server je určen pro studenty k podpoře vývoje a spolupráce v týmovém prostředí. Studenti zde najdu některé základní nástroje usnadňující vývoj a podporující spolupráci v týmech. Seznam nástrojů odkazy a nezbytná nastavení nejdete v této sekci.

GIT Source Control

GIT Source Control

GIT je jedním z nejpopulárnějších nástrojů na správu zdrojových kódů. i přes svou popularitu se GIT řadí mezi nejmladší nástroje tohoto typu. read on GIT Source Control

SVN Source Control

SVN Source Control

Další nástroj pro správu a verzování zdrojových souborů. Který ukončil dlouhou vládu nástroje CSV a přinesl mnoha vylepšení. Dnes je hojně využíván a společně s nástrojem GIT se řadí mezi nejpoužívanější nástroje v oblasti SC. read on SVN Source Control

Redmine

Redmine

Redmine je nástrojem pro správu incidentů, především chybových hlášení. Jeho jednoduchost a modulárnost umožňuje jeho využití také pro správu požadavků. Jako noho další ho lze také v moderních vývojových nástrojích propojit s komity do SC a lze tak snadno a přehledně udržovat zpětnou vysledovtelnost (traceability). read on Redmine

SonarQube

SonarQube

SonarQube je nástroj umožňující statickou analýzů kódu, která slouží k odhalení míst, která nedodržují dobré zásady psaní kódu a mohou být později zdrojem selhání a vad. Nástroj rovněž umožňuje importovat a integrovat výsledky pokrytí testování a dovoluje tak získat celkový pohled na kvalitu softwaru. read on SonarQube

Jenkins

Jenkins

Nástroj Jenkins slouží pro podporu Continuous Integration, tedy podporu automatického provádění úkolú, jako je kompilace, spouštění testů, nasazení a mnoho dalšího. Tyto úkoly mohou být spouštěny pravidelně v daném časovém intervalu nebo na základě události jako je komit do systému SC. read on Jenkins

JFrog Artifactory

JFrog Artifactory

Projekt JFrog Artifactory je určen ke správě softwarových balíčků vytvořených v libovolném jazyce. Například balíčky pro Maven. read on JFrog Artifactory