O nás

Skupina se zaměřuje na výzkum a výuku v softwarových systémů. Oblasti výzkumu jsou: vytvoření metodik a postupů s cílem usnadnit nebo částečné automatizace procesu hodnocení - hodnocení v souladu s CMM nebo koření. Problematika modelování artefaktů vytvořených během procesu vývoje softwaru - modely obchodních procesů, analytických a návrhových modelů.

Členové

Členové

Skupinku SWI tvoří především zaměstnanci Katedry informatiky na Fakultě Elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole bánśké - Technické univerzitě Ostrava. Nedílnou a důležitou součástí skupiny jsou také studenti, především pak studenti doktorského studijního programu. Přečíst Členové