Členové

Skupinku SWI tvoří především zaměstnanci Katedry informatiky na Fakultě Elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole bánśké - Technické univerzitě Ostrava. Nedílnou a důležitou součástí skupiny jsou také studenti, především pak studenti doktorského studijního programu.

Kontakt

David Ježek
Zoom
David Ježek

Firma

VŠB - Technical University of Ostrava

Department of Computer Science

Jméno

David Ježek

Telefon

work Telefon: Práce
+420 597 325 874

E-Mail

URL

Webové stránky
swi.cs.vsb.cz/jezek

Kontakt

Firma

VSB - Technical University of Ostrava

Department of Computer Science

Jméno

Jan Kožusznik

Telefon

work Telefon: Práce
+420 597 325 869

E-Mail

URL

Webové stránky
www.kozusznik.com

Kontakt

Firma

VŠB - Technical University of Ostrava

Department of Computer Science

Jméno

Svatopluk Štolfa

Telefon

work Telefon: Práce
+420 597 325 897

E-Mail

URL

Webové stránky
www.cs.vsb.cz/stolfa

Kontakt

Firma

VŠB - Technical University of Ostrava

Department of Computer Science

Jméno

Ivo Vondrák

Telefon

work Telefon: Práce
+420 597 325 279

E-Mail

URL

Webové stránky
vondrak.vsb.cz