Výuka

skupina SWI zajišťuje výuku na domovské katedře, která pokrývá všechny disciplíny vývoje softwaru. Některé z předmětů jsou uzce zaměřeny na část problematiky jiné zahrnují větší rozsah a slouží především k seznámení studentů s možnými problémy a jejich způsobem řešení.

Přehledové předměty

Přehledové předměty

V této skupině najdete předměty, které seznamují studety s zakladními principy tvorby softwaru, které zahrnují větší tématický rozsah, nebo pouze seznamují studenta s danou problematikou a ukazují mu tak směry, kterými je možno se ubírat v dalších letech studia. Přečíst Přehledové předměty

Požadavky

Požadavky

Disciplína sběru požadavků je prováděna především v prvních vázích projektu, ale ne jen tehdy. Předměty spadající do této oknkrétní fáze se zabívají především způsobem záznamu požadavků ať neformálně, semi-formálně nebo formalizovaným způsobem. Přečíst Požadavky

Návrh

Návrh

Tato disciplína je často opomíjena v mnoha projektech, ale provedení aktivit spadající do této disciplíny, mnohdy zásadněovlivní kvalitu vznikajícího softwarového produktu a možnosti jeho dalšího rozvoje. Přečíst Návrh

Implementace

Implementace

Tato disciplína patří mezi nejvyditelnější a bez jejího zvládnutí nemůže vzniknout žádné softwarové dílo. Nejedná se zde pouze o znalost programovacího jazyka a jeho syntaxe, ale především o dobré zvládnutí programátorských techik a jijich abstrakce, která je často přenositelná a aplikovatelná na libovolný programovací jazyk. Přečíst Implementace

Testování

Testování

Do této disciplíny jsem zahrnuli předměty, které se zaobírají nejen problematiku samotného testování, ale i ostatními aktivitami, které podporují a zajišťují celkovou kvalitu vznikajícího softwarového díla. Tato dříve mnohdy opomíjená disciplína, dnes patří mezi velmi důležité, především díky velké konkurenci na trhu softwarových produktů. Přečíst Testování