Implementace

Tato disciplína patří mezi nejvyditelnější a bez jejího zvládnutí nemůže vzniknout žádné softwarové dílo. Nejedná se zde pouze o znalost programovacího jazyka a jeho syntaxe, ale především o dobré zvládnutí programátorských techik a jijich abstrakce, která je často přenositelná a aplikovatelná na libovolný programovací jazyk.

JAT - Java Technology

JAT - Java Technology

Materials and information for subject Java Technology. Subject is focused on extension of students knoledges and skills in JavaSE and JavaEE platform.

During the semester can be information modified.

Students have to develop graded task on each computer lab. Students have to colect at least half of total sum of points to be able obtain credits. read on JAT - Java Technology