Testování

Do této disciplíny jsem zahrnuli předměty, které se zaobírají nejen problematiku samotného testování, ale i ostatními aktivitami, které podporují a zajišťují celkovou kvalitu vznikajícího softwarového díla. Tato dříve mnohdy opomíjená disciplína, dnes patří mezi velmi důležité, především díky velké konkurenci na trhu softwarových produktů.

  1. Testování a Softwarová Kvalita

Testing and Software Quality

Testing and Software Quality

Subject is focused on software testing and software qulity. Contents include techniques for test creation and metrics and methods for software quality and testing. There are two main areas. One is test management and software quality and second area is testing techniques. read on Testing and Software Quality