Implementace

Tato disciplína patří mezi nejvyditelnější a bez jejího zvládnutí nemůže vzniknout žádné softwarové dílo. Nejedná se zde pouze o znalost programovacího jazyka a jeho syntaxe, ale především o dobré zvládnutí programátorských techik a jijich abstrakce, která je často přenositelná a aplikovatelná na libovolný programovací jazyk.

JAT - Java Technologie

JAT - Java Technologie

Podklady a informace k předmětu Java Technologie. Předmět se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností studentů v oblasti platformy JavaSE a JavaEE.

V průběhu semestru se mohou tyto informace měnit.

Na každém cvičení se vypracovává bodovaný příklad a studenti musejí nasbírat alespoň polovinu těchto bodů ze cvičení aby mohli získat zápočet. Přečíst JAT - Java Technologie