Testování

Do této disciplíny jsem zahrnuli předměty, které se zaobírají nejen problematiku samotného testování, ale i ostatními aktivitami, které podporují a zajišťují celkovou kvalitu vznikajícího softwarového díla. Tato dříve mnohdy opomíjená disciplína, dnes patří mezi velmi důležité, především díky velké konkurenci na trhu softwarových produktů.

  1. Testování a Softwarová Kvalita

Testování a Softwarová Kvalita

Testování a Softwarová Kvalita

Předmět je zaměřen na oblas Testování softwaru a jeho kvalitu, zaobírá se jetnotlivými technikami vytváření testů tak i metrikami a metodikami pro testování a kvalitu. Jsou zde probírány dvě základní oblasti. První je management testů a softwarová kvalita a druhou je oblast testovacích technik. Přečíst Testování a Softwarová Kvalita