Nadcházející události skupiny SWI

Žádné události nebyly nalezeny pomocí definovaného nastavení

Nadcházející události pro studenty

Žádné události nebyly nalezeny pomocí definovaného nastavení

Požadavky

Požadavky

Disciplína sběru požadavků je prováděna především v prvních vázích projektu, ale ne jen tehdy. Předměty spadající do této oknkrétní fáze se zabívají především způsobem záznamu požadavků ať neformálně, semi-formálně nebo formalizovaným způsobem. Přečíst Požadavky

Návrh

Návrh

Tato disciplína je často opomíjena v mnoha projektech, ale provedení aktivit spadající do této disciplíny, mnohdy zásadněovlivní kvalitu vznikajícího softwarového produktu a možnosti jeho dalšího rozvoje. Přečíst Návrh

Implementace

Implementace

Tato disciplína patří mezi nejvyditelnější a bez jejího zvládnutí nemůže vzniknout žádné softwarové dílo. Nejedná se zde pouze o znalost programovacího jazyka a jeho syntaxe, ale především o dobré zvládnutí programátorských techik a jijich abstrakce, která je často přenositelná a aplikovatelná na libovolný programovací jazyk. Přečíst Implementace

Testování

Testování

Do této disciplíny jsem zahrnuli předměty, které se zaobírají nejen problematiku samotného testování, ale i ostatními aktivitami, které podporují a zajišťují celkovou kvalitu vznikajícího softwarového díla. Tato dříve mnohdy opomíjená disciplína, dnes patří mezi velmi důležité, především díky velké konkurenci na trhu softwarových produktů. Přečíst Testování