Požadavky

Disciplína sběru požadavků je prováděna především v prvních vázích projektu, ale ne jen tehdy. Předměty spadající do této oknkrétní fáze se zabívají především způsobem záznamu požadavků ať neformálně, semi-formálně nebo formalizovaným způsobem.