Přehledové předměty

V této skupině najdete předměty, které seznamují studety s zakladními principy tvorby softwaru, které zahrnují větší tématický rozsah, nebo pouze seznamují studenta s danou problematikou a ukazují mu tak směry, kterými je možno se ubírat v dalších letech studia.