Nastavení oprávnění adresáře

Po přihlášení pomocí SSH na server git.cs.vsb.cz je třeba:

Nastavit výchozí hodnotu UMASK. V souboru .profile přidejte řádek:

  • umask 0007

Tím se zajistí aby nově vytvářené soubory a adresáře mněli nstavená oprávněnní RW pro skupinu. Tyto oprávnění jsou využívaná systémem Access Control List, který umožňuje lepší správu přístupů k jednotlivým souborům a adresářům. Příkaz umoask proveďte i v aktuální příkazové řádce aby nové nastavení platilo okamžitě.

Vytvořte adresář pro repository a přejděte do něj:

  • mkdir mujDir
  • cd mujDir

Na všechny rodičovské adresáře musí mít skupina/group (všichni členové týmu) právo x (spouštění/procházení).

Dále je nutno nastavit oprávnění ACL (Access Control List) pro členy týmu. Předpokládejme, že uživatelské jméno na serveru prvního člena je login1:

  • setfacl -m u:login1:rwx .
  • setfacl -d -m u:login1:rwx .
  • setfacl -m g::- .
  • setfacl -d -m g::- .

Tím zajistíte, že členové týmu bodou mít oprávněni RWX na aktuální adresář a také všem souborům či adresářům se přidělí tato práva. Podrobnosti se dočtete například na http://users.suse.com/~agruen/acl/chapter/fs_acl-en.pdf.