GIT Source Control

GIT je jedním z nejpopulárnějších nástrojů na správu zdrojových kódů. i přes svou popularitu se GIT řadí mezi nejmladší nástroje tohoto typu.

GitLab vs Git

Na servru je možno využít webové rozhraní Git Lab, nebo git přímo z příkazové řádky.

Příprava adresáře

Nastavení oprávnění adresáře

Vytvoření GIT repository

Ve vytvořeném a nastaveném adresáři vytvořte git repository:

  • git init --bare