Jenkins

Nástroj Jenkins slouží pro podporu Continuous Integration, tedy podporu automatického provádění úkolú, jako je kompilace, spouštění testů, nasazení a mnoho dalšího. Tyto úkoly mohou být spouštěny pravidelně v daném časovém intervalu nebo na základě události jako je komit do systému SC.